POLITYKA JAKOŚCI FIRMY

  • Drukuj

Piekarnia Szczepkowscy sp.j. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  • produkcji i wypieku pieczywa,
  • produkcji wyrobów cukierniczych.

Polityka jakości naszej firmy nastawiona jest na ciągłą poprawę jakości oraz zaspokajanie potrzeb klientów. Firma dostarcza tylko takie wyroby, które są bezpieczne pod względem zdrowotnym oraz spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów.

„Jakość naszych produktów jest podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie naszej firmy”.

Politykę jakości Naszej Firmy opieramy na następujących zasadach:

  1.  dentyfikowaniu potrzeb i oczekiwań naszych obecnych i potencjalnych klientów,
  2. przestrzeganiu wymagań systemu HACCP, w tym Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP),
  3. zapobieganiu powstawaniu produktów nie spełniających wymagań,
  4. zakup surowców tylko od sprawdzonych dostawców,
  5. ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej pracowników,
  6. unowocześnianie bazy technologicznej, produkcyjnej poprzez szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania, doskonalenie procesów i świadczonych usług.

Wszyscy pracownicy firmy znają i rozumieją treść Polityki Jakości. Deklarujemy środki i zasoby na realizację powyższych celów.